International Emissions Trading Association (IETA)

Nomineret for at promovere et globalt marked for drivhusgasudledninger, inklusiv brugen af ”offsetting” gennem Clean Development Mechanism (CDM), selvom dette på nuværende tidspunkt ikke kan garantere en reduktion af udledninger.

Baggrund

International Emissions Trading Association (IETA) beskriver sig selv som en ”non-profit forretningsorganisation” skabt for at ”etablere en… ramme for handel med reduktioner af drivhusgasudledninger”. Etableret i 1999, IETA har 168 medlemsselskaber, inklusiv store energiselskaber (BP, Shell, Vattenfall); banker (BNP Parisbas, Goldman Sachs); advokatfirmaer (Clifford Change, Norton Rose); og selskaber der handler med carbon (inklusiv EcoSecurities). De arbejder gennem partnerskaber med instanser som Verdensbanken for at udvikle ”et aktivt, globalt drivhusgasmarked”.

Et lobbykraftcenter i klimaforhandlingerne

På bare lidt over 10 år er IETA blevet et lobbykraftcenter i FN’s klimaforandrings-forhandlinger. På to af de vigtigste FN-møder i den sidste tid om klimaforandringerne – afholdt på Bali og i Poznan – havde IETA den største akkrediterede ikke-statslige delegation (lobbygrupper akkrediteres som ikke-statslige organisationer eller NGO’er), og overskyggede etablerede NGO’er som Greenpeace

På Bali for eksempel udgjorde IETA 7,5 % af de 4.483 NGO-delegerede ved FN’s klimaforhandlinger med 336 repræsentanter inklusiv advokater, finansmænd, rådgivere og udledningshandelseksperter. Størrelsen af IETA’s tilstedeværelse bekymrede i sig selv miljø- og udviklingsgrupper på konferencen. Peter Hardstaff fra World Development Movement kommenterede det: ”Det faktum, at IETA er den største NGO på Bali, er indikativ for den indflydelse, de vil udøve på udfaldet af forhandlingerne”.

I Poznan havde IETA endnu engang den største NGO tilstedeværelse med over 250 lobbyister. Lobbygruppen havde hyret en hel bygning, hvor de afholdt op til 12 begivenheder per dag, som af en delegeret blev beskrevet som en ”reel parallel konference”. IETA er allerede i gang med at forberede sig til en stor lobby tilstedeværelse ved FN's klimaforhandlinger i København med 66 programlagte begivenheder.

Promovering af CDM

IETA bruger disse begivenheder til at promovere ideen om et fuldstændig globalt marked for drivhusgasser, en mekanisme, som tillader selskaber og regeringer at købe og sælge rettigheden til at forurene. Nøglen til dette marked er Clean Development Mechanisms (CDM), som tillader regeringer og industrien i udviklede lande at hævde, at de laver kulstofreduktioner ved at investere i påståede ”clean developments” i udviklingslandene. Dette er også kendt som”offsetting” (eller ”neutralisering” på dansk).

CDM er blevet kraftigt kritiseret, fordi det giver rige lande mulighed for at undlade at reducere udledninger i deres egne lande. Der er også stærke beviser for, at nogle af dets projekter skaber seriøse sociale og miljømæssige problemer i udviklingsverdenen. Ifølge David Victor, en ledende kulstofhandelsanalytiker på Stanford universitet, bliver to tredjedele af de formodede udledningsreduktionskreditter fra CDM-systemet ikke efterfulgt af en reel reduktion i forurening.

Nogle hævder endda, at CDM øger forureningen. I 2008 til en IETA lobbybegivenhed i Europaparlamentet, kommenterede en deltager fra Öko-Institut, at ved at give kredit til, hvad der i virkeligheden er business as usual, så resulterer CDM ”i en global stigning af drivhusgasudledninger”.

Et nøgleområde for kontroverser er den ”supplerende” (additional) natur af CDM-projekter: i tilfælde hvor projekter kvalificerer sig til CDM-kreditter, er de nødt til at kunne vise, at udledningsreduktionerne ikke var sket alligevel, selv uden CDM-finansiering: dvs. de er ”supplerende” i forhold til, hvad der ellers var sket. Men selv IETA medgiver, at muligheden for at bevise ”additionalitet” er ”en næsten umulig opgave” og en embedsmand fra EU-kommissionen estimerede i Poznan, at 40 % af CDM-projekterne ikke er supplerende i forhold til, hvad der var sket uden CDM-finansiering.

IETA ved at additionalitetsemnet vil være et stridsspørgsmål i København. En af deres begivenheder kaldes ”Sustainability instead of additionality?” hvor der medgives, at ”Under forhandlingerne har mange parter fremhævet det faktum, at CDM indtil videre opfattes som at have bidraget lidt til bæredygtig udvikling”.

Selvom CDM har fejlet med hensyn til at sænke globale udledninger, så hævder IETA stadig, at det er en succes. Deres lobbydokumenter argumenterer for, at CDM ”har demonstreret, at markedsbaserede mekanismer skaber ny, ivrig interesse i rene udviklingsaktiviteter i lande, hvis udledninger må adresseres, hvis det internationale samfund skal opnå dets klimamål. Det uvurderlige momentum som CDM har skabt skal bevares og bygges videre på”.

IETA går videre og argumenterer for, at hvad der er behov for er ”en ny CDM med mere fleksible mekanismer”, inklusiv en udvidelse og bredere standarder for godkendelse af projekter, inklusiv sektorspecifikke standarder, som giver mulighed for forskellige regler for forurenende industrier – hvormed det bliver potentielt muligt for disse industrier at undgå hårde standarder.

Adgang til beslutningstagere på højt niveau

IETA sikrer sig værdifuld adgang til beslutningstagere gennem deres ansatte og medlemmer. Deres præsident er Henry Derwent, en tidligere direktør for International Climate Change i Storbritanniens regering. De sikrer sig også adgang gennem deres medlemmer, såsom EcoSecurities, et ledende udledningshandelsselskab , som for nylig blev overtaget af JP Morgan.

EcoSecurities udvikler CDM-projekter, sælger kulstofkreditter og giver rådgivningsservice til selskaber såvel som Europa-Kommissionen og FN’s Rammekonvention om Klimaforandringer. EcoSecurities har oprettet en instans kaldet Project Developer’s Forum for at lobbyere for at få flere CDM-projekter godkendt. I Poznan havde EcoSecurities 16 lobbyister, hvoraf 15 opererede både under paraplyorganisationer, inklusiv Business Council for Sustainable Energy, Carbon Markets and Investors Association, og som IETA-lobbyister.

Som svar på nyheden om, at IETA var blevet nomineret, sagde Henry Derwent: ”Vi vil være beærede over at modtage denne anerkendelse af det arbejde, vi har lavet i mere end 10 år. I den tid har vi med glæde kunne se, at princippet om udledningshandel er blevet mere og mere bredt accepteret verdenover.”